Oczywiście sytuacja idealna będzie w momencie, gdy uda się utrzymać naturalne uzębienie do końca życia. Czasami jednak konieczne będą zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej i najczęściej będzie to usuwanie chorych zębów czy też nacinanie ropni. Każda ingerencja chirurgiczna jest zawsze przykro odczuwana zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Umiejętne podejście i bezbolesne wykonanie zabiegu chroni pacjentów przed dodatkowym stresem. Dlatego właśnie tak bardzo ważne będzie znalezienie kogoś kto będzie w stanie taki zabieg na wysokim poziomie wykonać.

Przed zabiegiem pacjent powinien otrzymać znieczulenie, ponieważ zabieg chirurgiczny wiąże się z dolegliwościami bólowymi. To jakie będzie znieczulenie dla danego pacjenta będzie indywidualnie ustalane. Pacjent jest uprzedzony o objawach znieczulenia takich jak mrowienie, drętwienie, uczucie obrzmienia, tak by w trakcie zabiegu czuł się komfortowo.

Chirurgii stomatologicznej powinno zawsze towarzyszyć znieczulenie. Między innymi w grę wchodzi zamrażanie czyli znieczulenie chlorkiem etylu przez obniżenie temperatury tkanek w jamie ustnej. Znieczulenie powierzchowne po zastosowaniu środka w postaci aerozlu, żelu albo maści. Dla dzieci pojawiają się żele smakowe, które stosuje się także jako znieczulenie przed znieczuleniem, by minimalizować ból jaki pojawi się w czasie wkłucia igły.

  • Znieczulenie nasiękowe przez nastrzyknięcie tkanek w miejscu zabiegu, głównie dla zębów górnych
  • Znieczulenie przewodowe prze wstrzyknięcie środka w obręb albo bezpośrednio obok pnia nerwu, co robi się dla zębów dolnych
  • Znieczulenie śródwięzadłowe przez wstrzyknięcie środka bezpośrednio do szpary ozębnowej. Taka opcja jest wykorzystywana do znieczulenia konkretnego zęba
  • Znieczulenie bezigłowe INJEX z pomocą strzykawki bezigłowej. Środek znieczulający zostaje wtłoczony pod dużym ciśnieniem w postaci strumienia pod błonę śluzową. Penetrowanie tkanki odbywa się wtedy bez nakłuwania.

Po usunięciu jednego albo kilku zębów jeśli nie uzupełni się braków protetycznie będzie dochodziło do migracji zębów, utraty punktów stycznych i pojawi się zgryz urazowy.

stomatolog

Usuwanie zębów mądrości (ósemek) – chirurgia zębów

To ostatnie zęby stałe, które wyrzynają się na samym końcu. W związku z tym w jamie ustnie czasami nie ma na nie miejsca. To zaś sprawia, że dochodzi do zatrzymania zębów mądrości. Całkowite zatrzymanie jest w momencie, gdy ząb jest otoczony kością ze wszystkich stron, najczęściej leży poziomo i w jamie ustnej nie jest widoczny. Częściowe zatrzymanie jest wtedy, gdy wyrzyna się cześć zęba a reszta pozostaje w kości.

Resekcja wierzchołka korzenia

Resekcja polega na usuwaniu fragment korzenia, gdzie znajduje się zmiana okołowierzchołkowa. Usuwa się zakażoną albo zmienioną zapalnie tkankę razem z wierzchołkiem korzenia. Po paru miesiącach to miejsce wypełnia się nową kością.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Utrata zęba, który znajduje się pod dnem zatoki szczękowej a więc górne trzonowce i przedtrzonowce powoduje utratę kości. Mała ilość kości sprawia, że nie można wkręcić implantu, bo okaże się niestabilny. Dlatego umieszcza się substytut kości, by dać możliwość wkręcania implantu.